Bezár
Bemutatkozás

A CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Kft.


A CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Kft. immár éve, 1991 decemberében alakult.

A Kft. tevékenységi köre az építőiparhoz kötődik, amely abból következik, hogy az alapító tagok: Csepeli László okl. építészmérnök és Kordé S. Csaba okl. gépészmérnök a szakmában megfelelő ismertséggel és kapcsolattal rendelkezik.

A kezdeti időszakban szinte kizárólag  épület, ill. épületgépészeti  tervezéssel foglalkoztunk, amelyhez szervesen kapcsolódott a munkálatokhoz tartozó művezetési és műszaki ellenőri feladatok elvégzése.

A későbbiek során megrendelői igényként jelentkezett az, hogy az elkészített terveket fővállalkozásként valósítsuk meg. Ennek oka az volt, hogy  a megrendelőknek  megfelelő biztonságot és garanciát jelentett a cégben dolgozó személyek  munkája.

Évek óta olyan állandó alvállalkozói tervezői és szerelő gárdával dolgozunk, akiknek munkája megfelelő biztosítékot jelent arra, hogy a kivitelezések – a megbízható alvállalkozók munkájának köszönhetően is - I. osztályú minőségben készüljenek el.

Ma már egyre több olyan megbízást kapunk, ahol igényként jelentkezik az, hogy a tervezés mellett vállaljuk el az épületgépészeti rendszerek működtetéséhez kapcsolódó erős és gyengeáramú elektromos munkát – az épületgépészeti automatika szerelését és beüzemelését -sőt néhány esetben a kapcsolódó építőmesteri munkálatokat is. Megbízóink számára  garanciát jelentett az, ha az adott feladathoz kapcsolódó munkák, a tervezéstől a kivitelezés végéig egy kézben vannak.

Tevékenységünk részét képezi műszaki feladatok komplex lebonyolítása és a generál műszaki ellenőrzés is.

Ezeknek a felkéréseknek eleget téve, jól eső érzés az, hogy a munkák befejezése után,  a kezdeti  jó kapcsolatok szinte mindenütt megmaradtak és sok esetben a megbízóink visszatérő ügyfelekké váltak.

A mai napig jellemző az, hogy a munkánk jó része felkérésen alapul, s pályázatokon csak akkor vettünk részt, ha erre meghívást kaptunk, illetve ha ez a törvények miatt szükségessé vált.Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált az, hogy akár a tervezési, akár a kivitelezési munkákhoz pályázatok, ill. árajánlatok benyújtásával jutottunk hozzá.

Ha a kivitelezésekhez szükséges terveket cégünk készítette, akkor ezt követően sok esetben kaptunk felkérést, kivitelezési árajánlat elkészítésére. A versenyeztetés után, ha a munkát elnyertük, akkor a beszállítói és az alvállalkozói szerződések megkötését követően, a munkálatokat minden esetben hiánytalanul, I. osztályú minőségben teljesítettük.

Tekintettel arra, hogy a cégünk által végzett kivitelezésekre sok esetben még a három évet meghaladó garanciát is vállalni kell, így törvényszerű az, hogy ha lehetőséget kapunk rá, akkor a karbantartási munkálatokat is elvégezzük. A karbantartások során az idő közben elhasználódott, meghibásodott készülékek javítása, felújítása vagy cseréje is megtörténik.

Megbízóink szívesen veszik azt, hogy a tervezés és a kivitelezés befejezése után a szükséges és kötelező karbantartási munkák egy kézben legyenek. Ennek megfelelően olyan éves vagy eseti karbantartási szerződéseket kötünk, amelyek elvégzését azok a szerelők végzik, akik a kivitelezéskor dolgoztak.

Abban az esetben, ha a terveket, a költségvetéseket más cég készítette, akkor a kivitelezést gondos előkészítő munka előzi meg, melynek során azt az elvet valljuk, hogy „rosszul kivitelezni nem szabad” akkor sem, ha a kapott tervek tartalma és műszaki színvonala nem volt megfelelő. Sok esetben hívtuk fel a megbízó figyelmét a tervekben lévő hibákra vagy hiányosságokra és tettünk javaslatot arra, hogy a kivitelezés során milyen módon lehet - a mások által korábban készített kiviteli terveken – javítani.

2005-től cégünk ISO 9001-es tanúsítással rendelkezik. A cég tanúsítását a TÜV RHEILAND nemzetközi tanúsító cég végezte. Az éves auditálás során értékeljük a cég működéséhez kapcsolódó folyamatokat, az elért eredményeket és a kitűzött célokat. Az ISO bevezetése óta eltelt idő alatt megállapítható az, hogy munkánk és a hozzá tartozó adminisztráció sokat javult.

Cégünk 1998 óta saját tulajdonú, az átlagos színvonalat meghaladó minőségű, épületgépészeti szempontból bemutató jellegű,  jól felszerelt irodával, megfelelő számítógép parkkal, legalizált rajzoló, méretező és költségvetés készítő szoftverekkel  rendelkezik. Az állandó fejlesztések lehetővé teszik azt, hogy a mai igényekkel lépést tudjunk tartani.

A kialakított központi számítógépes rendszer, a meglévő korlátlan internetes kapcsolat és a közelmúltban korszerűsített web. lap biztosítja a munkák végzéséhez szükséges hátteret.

Kollégáink az új elvárásoknak megfelelően folyamatos képzéseken és tanfolyamokon vesznek részt, amelyek nemcsak a termékekhez, hanem az új rendszerek megismeréséhez is kapcsolódnak.

Ezek közül kiemelt szerepet tölt be az olyan megújuló energia hasznosításával összefüggő épületgépészeti rendszerek tervezése és kivitelezése, mint a napkollektor, talaj és levegő-víz hőszivattyú, gázmotor, kapcsolt energiatermelés, valamint a fal és mennyezet fűtési-hűtési rendszerek, amelyek közül néhány referencia anyagunkban is szerepel.

Terveink között szerepel minden olyan új jogosultság megszerzése, amely segítségével piacaink bővíthetővé válnak.

Munkáinkhoz kapcsolódóan tervezői és kivitelezői felelősség biztosítással rendelkezünk. Állandó biztosító partnerünk az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Szerencsére az eltelt húsz év alatt nem történt olyan káresemény sem a tervezési sem a kivitelezési munkánkkal kapcsolatban, aminek kapcsán biztosítói szolgáltatást kellett volna igénybe venni.

A cég munkáihoz kapcsolódóan banki partnerünk az OTP Bank Nyrt. illetve az UniCredit Bank Hungary Zrt. Tekintettel arra, hogy az eltelt két évtized alatt likviditási problémánk nem volt, így a pénzforgalmunkat bonyolító bank is folyamatos készenléti hitelkeretet biztosít munkánkhoz.

Céginformáció


A CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság azonosítási adatai:
1. A vállalkozás neve: CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Kft.
rövidített elnevezése: CSE-KO Kft.
székhelye: 1012 Budapest, Logodi u. 9. I. emelet 6.
telefon: +36 1 212-0243
fax: +36 1 224-0063
e-mail címe: cseko@cseko.hu
web lap: www.cseko.hu
cégjegyzésre jogosultak neve, tisztsége:
Csepeli László okl. építészmérnök ügyvezető ig., a céget önállóan képviseli
Kordé S. Csaba okl. gépészmérnök ügyvezető ig., a céget önállóan képviseli
2. A létesítő okirat kelte: 1991. december 19.
3. A vállalkozás cégbírósági bejegyzésének kelte: 1992. június 10.
Esetleges jogelőd megnevezése: nem volt
4. A cégbíróságnál bejegyzett főbb tevékenységi körök:
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
4110 Épületépítési projekt szervezése
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 Ingatlan kezelés
4120 Lakó és nem lakó épület építése
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4321 Villanyszerelés
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5. A cég statisztikai számjele: 10689640-7112-113-01
6. A cég adószáma: 10689640-2-41
7. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-163777
8. A könyvvizsgáló adatai:
„FAIRCONSULT” Könyvelési és Gazdasági Szolgáltató Kft.
HU 1171 Budapest, Temető u. 2. 01-09-467801
9. A cég pénzforgalmi jelzőszáma:
OTP Bank Nyrt.
A számla megnyitásának dátuma: 1992. január 10.
Számlaszáma: 11711041-20445946-00000000
UniCredit Bank Hungary Zrt.
A számla megnyitásának dátuma: 2005. augusztus 15.
Számlaszáma: 10918001-00000026-80030003
10. A cég jegyzett tőkéje: 10.000.000-Ft,
azaz tízmillió forint
11. A tagok adatai:
Csepeli László ( an: Bubics Anna )
Csepeli Botond ( an: Graeser Marianna )
Kordé S. Csaba ( an: Lendvai Rózsa )
Kordé Balázs ( an: Markovics Judit )
A cég által foglalkoztatott kollégák és szakmai képzettségük:
Létszám összesen: 8 fő
- egyetemet végzett mérnök: 5 fő
- technikusi végzettségű: 2 fő
- könyvelő: 1 fő

Munkatársak


Kapcsolat


CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Kft.
cím: 1012 Budapest, Logodi u. 9. I. emelet 6.
tel: +36 1 212-0243
fax: +36 1 224-0063
e-mail: cseko@cseko.hu
web: www.cseko.hu
top

CSE-KO
Tervező és Fővállalkozó Kft.

1012 Budapest, Logodi u. 9.
tel: +36 1 212-0243
fax: +36 1 224-0063
cseko@cseko.hu